Závazné termíny

Třídní schůzky:

3. 9. 2021 v 16:30 prezenčně pro rodiče a žáky 1. ročníků


Třídní schůzky budou probíhat on-line, případně prezenčně, záleží na epidemiologické situaci. Důraz bude kladen na dohodnuté konzultace po třídních schůzkách. Jednání důvěrníků SRPŠ bude probíhat buď prezenčně v jídelně školy, nebo on-line. 

 

Konzultační hodiny všech pedagogů a vedení školy pro rodiče:

Každé úterý v měsíci: od 14:00 - 15:00 hodin nebo od 7:15 - 7:30 hodin
Žádáme rodiče, aby se na konzultaci s vedením školy i učiteli předem ohlásili. V případě potřeby je možno sjednat i jiný termín.

 

Konzultační hodiny výchovného poradce:

Pro žáky: pondělí 13:00 - 13:30 hodin Pro rodiče: úterý 14:00 - 15:00 hodin nebo ráno od 7:15 do 7:30, vždy po telefonické domluvě

 

Konzultační hodiny preventistů sociálně patologických jevů pro žáky:

Pro žáky: pondělí 13:00 - 13:30 hodin Pro rodiče: úterý 14:00 - 15:00 hodin nebo ráno od 7:15 do 7:30, vždy po telefonické domluvě

 

Sběr starého papíru:

Kontejner bude přistaven od pondělí 8.00 h - 18.00 h, Út 7.00 h - 18.00, St 7.00 - 12.00 h. K dispozici bude váha. Každý, kdo sběr přiveze, jej zváží a množství zapíše do připraveného sešitu.

Termíny: 13. 9. - 15. 9. 2021, 11. 10. - 13. 10. 2021, 8. 11. - 10. 11. 2021, 7. 3. - 9. 3. 2022, 11. 4. - 13. 4. 2022, 9. 5. - 11. 5. 2022, 13. 6. - 15. 6. 2022

 

Výpůjční doba v žákovské knihovně - po domluvě s třídním učitelem:

Pondělí od 9:35 do 9:55 hodin a středa od 9:35 do 9:55 hodin

Žákovská knížka