Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Ekonoviny

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Jakuba trápilo, že třídění odpadu ve třídách není úplně bez chyb. Přemýšlel, jak to zlepšit a hlavně, jak dosáhnout toho, že se bude co nejvíce odpadu recyklovat. V zimních měsících u nás ve škole neprobíhá sběr papíru. Není to proto, že bychom nechtěli, ale naše škola je na kopci u lesa a v zimě to zkrátka někdy klouže. Poslední sběr před zimou je v listopadu a pak následuje až sběr v březnu. Jakub se svým kamarádem Davidem zahájili zajímavý experiment. Začali sbírat papír ze všech košů na tříděný odpad a začali ho shromažďovat v prostoru u dílen. Každý týden si u vedoucí Ekotýmu vyzvedli krabici a obešli všechny třídy a družiny. Do krabic poctivě střádali každý kousek papíru. Je překvapivé kolik papíru se jim podařilo ve třídách a družinách nasbírat. Postupně krabic přibývalo a najednou jsme si začali uvědomovat, že to jsou ty malé věci, které pomáhají velkým dílem. Kluci takto nasbírali 131 kg papíru, který by sice skončil v kontejneru na papír, ale nám by nic nepřinesl. Za sběr však budou peníze a za ty můžeme splnit jiné cíle. Navíc o tom začali přemýšlet i ostatní žáci. Nikdo totiž zpočátku nevěřil, že budou tak úspěšní. Vždyť v každé třídě je za týden jen troška papírů v koši. Všichni jsme se spletli a oba kluci nám ukázali jednu z mnoha správných cest.

   

Mgr. Pavla Blahušová

 

 

PROJEKT SVAČINOVÁ ZAHRÁDKA

Ve dnech 13. a 14. 6. 2022 žáci 9. A tvořili svůj závěrečný projekt. Společně pracovali v atriu školy, kde vytvořili 6 nových vyvýšených záhonů, které pojali jako svačinovou zahrádku. Zasadili bazalku, majoránku, petržel, oregano nebo libeček. Všechny tyto bylinky můžeme využívat ve školní jídelně. Celé okolí pak upravili pomocí kamínků.

Na závěr projektu je čekal zajímavý výukový program - Zahrádka našich babiček, kde se mohli s bylinkami nejen seznámit, ale i ochutnat je. Sami si připravili různé pomazánky, bylinkové máslo, pesto, bazalkový cukr s jahodami nebo mátovou zmrzlinu s čokoládou. Závěr projektu si tak doslova vychutnali.

Bylinkové recepty pro inspiraci ZDE!

 

PROJEKT "DŘEVO JE CESTA"

Ve dnech 13. a 14. června 2022 jsme s žáky 9. B absolvovali projekt "Dřevo je cesta". V první části projektu jsme se pod vedením tesaře Aleše Hanuse dozvěděli něco o dřevě, tesařině a práci se dřevem jako takovým. Ve druhé části jsme pak získané poznatky převedli do praxe a na školních pozemcích zrealizovali stavbu dřevníku. Žáci nejprve připravili terén, z betonových kachlí udělali rovinu a nakonec dřevník i smontovali. Protože jsme byli rychle hotoví, stihli jsme jej i naplnit. Realizace projektu nás všechny moc bavila a těšíme se z toho, že bude sloužit dalším generacím žáků naší školy.

 

EKOVÝLET ZA ODMĚNU

Naše škola letos obhájila počtvrté titul Ekoškola. Proto si všichni členové ekotýmu zasloužili odměnu - odměnu v podobě výletu. Dnes jsme byli se všemi členy na výletě v Hostětíně v ekocentru Veronica. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a každá skupina plnila určité úkoly. Hostětínská Ecogame se skládala ze čtyř částí a cílem bylo vytvořit plány pro vesnici budoucnosti. Dále jsme si prošli pocitový chodník, zahráli si přírodní pexeso, zahráli si na dřevěné hudební nástroje,tkali na tkalcovském stavu a pozorovali ptačí budky a poslouchali ptačí zpěv.Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a všichni žáci si výlet velice užili.

 

SBĚR KAŠTANŮ UKONČEN

Mysliveckému sdružení Přílepy jsme v letošním školním roce odevzdali celkem 447,5 kg kaštanů.

Děkujeme!

Váš Ekotým

 

 

STAVBA SLUNEČNÍCH HODIN

Ve dnech 11. – 12. 6. 2018 proběhla na naší škole další zajímavá akce zaměřená na manuální zručnost žáků devátého ročníku. Tento rok jsme se rozhodli postavit sluneční hodiny. Přípravy byly zdlouhavé a mnohdy se zdálo, že je to opravdu těžký úkol. Své nám o tom v rámci projektu odpřednášel i Ing. Vratislav Zíka, který již dlouhá léta působí ve Zlínské astronomické společnosti. K práci nám přálo i počasí a hodiny se stavěly skoro samy pod odborným dohledem učitelů. Jelikož nás bylo na danou práci až příliš, ostatní žáci se zhostili úkolu úpravy jižního svahu kopce za školou. Nakonec se sluneční hodiny ozdobily netřesky a vše se má k světu!

     

 

SPOLUPRÁCE EKOŠKOL

13. února naši školu navštívili žáci ekotýmu ze Základní školy ve Štípě. V rámci spolupráce Ekoškol tak došlo k předání zajímavých informací a postřehů týkajících se příprav na obhajobu titulu Ekoškola. Návštěvu jsme si užili a děkujeme za zkušenosti, které jsme mohli získat.

 

EKOTÝM VYHLAŠUJE MATERIÁLNÍ SBÍRKU PRO ZLÍNSKÝ ÚTULEK!

Na poslední schůzce Ekotýmu 14. února jsme se rozhodli, že vyhlásíme sbírku pro pejsky a kočičky. Kontaktovali jsme proto Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně, kde nám sdělili, co nejvíce potřebují:

Své příspěvky můžete odevzdávat po jarních prázdninách každý den ráno v 7:30 hod v klubovně školy.

Příspěvky budou započítány do celoroční ekologické soutěže třídních kolektivů.

Předem děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí.

Sbírka bude ukončena v pondělí 19. března 2018.

Ekotým ZŠ Mikoláše Alše

 

EKOTÝM UČÍ SVÉ MLADŠÍ SPOLUŽÁKY

Jelikož tento rok obhajujeme titul Ekoškola, rozhodly jsme se, že s mladšími žáky naší školy zopakujeme základy třídění odpadu. Vytvořily jsme společnými silami prezentaci, která měla naučit žáky, kam jednotlivé odpadky patří.

V závěru prezentace jsme si pro děti připravily kvíz, ve kterém jsme si ověřily, jejich vědomosti.

Jejich výsledky byly skvělé. Dětem se tento projekt velmi líbil. Přály by si celou akci zopakovat, tentokrát na téma BIODIVERZITA.

     

     

Více fotografií ve fotogalerii.

Prezentace

Ekotým 8. A

 

EKOTÝM INFORMUJE PROSTŘEDNICTVÍM ZLÍNSKÉHO DENÍKU

 

PALMOVÝ OLEJ ANO ČI NE?

Spotřeba palmového oleje celosvětově stoupá. V souvislosti s jeho rostoucí výrobou se objevují také otázky ohledně ochrany životního prostředí. 

V rámci výuky Ekologického semináře a Pracovních činností jsme viděli film Zelená poušť, který informoval o skutečnosti palmových plantáží a výrobě palmového oleje v Indonésii. Dozvěděli jsme se, že kvůli plantážím umírají zvířata (např. orangutani), znečišťuje se voda a kácí se lesy. Lidé v Indonésii přichází o svůj majetek, pole, nemají co jíst.

Bohužel se palmový olej nachází ve spoustě výrobků - v margarínech, čokoládě, sušenkách, pečivu, ale i v kosmetice . V rámci projektu jsme zjišťovali, jestli převažují výrobky s palmovým olejem či bez něj.

 Ekotým 2. stupně

 

JÍDLO A SVĚT

Jedním z témat Ekoškoly je Jídlo a svět. Žáci 7. ročníku tak v hodinách výchovy pro život zjišťovali, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí a vyzkoušeli své kuchařské umění. A protože jsme Zdravá škola, rozhodli se naši sedmáci, že uvaří zeleninový salát.

     

Za Ekotým školy žáci 7. A.

 

EKOTÝM INFORMUJE

V letošním školním roce jsme se rozhodli, že vytvoříme nový školní ekokodex. Pravidla hodnot a zásad, kterými bychom se měli všichni řídit pro lepší přátelství s životním prostředím.

Každá třída si tak vytvořila svůj vlastní třídní ekokodex. Sešla se spousta krásných návrhů, z nichž zástupci ekotýmu druhého stupně vybrali ten nejzdařilejší. Ten bude zdobit společné prostory školy.

     

     

Váš Ekotým

 

VÝUKOVÝ PROGRAM TONDA OBAL NA CESTÁCH

Jedním z témat Ekoškoly jsou odpady. Proto jsme pro žáky školy uspořádali výukový program na toto téma.

6. prosince se žáci 1. - 7. ročníku zúčastnili výukového programu Tonda Obal na cestách.

Program pro 1. - 3. třídy byl zaměřen na rozeznávání základních druhů odpadů. Žáci si ujasnili, co patří do barevných popelnic a poznali několik recyklovaných výrobků.

4. - 6. třídy se seznámily se sběrným dvorem, skládkou a spalovnou. Součástí programu byly i videoukázky ze zpracování odpadů a výroby výrobků z recyklovaného materiálu.

7. ročník si ověřil své znalosti o systému nakládání s komunálním odpadem.

     

Váš Ekotým.

 

EKOTÝM INFORMUJE - SBĚR KAŠTANŮ UKONČEN

Mysliveckému sdružení Přílepy jsme v letošním školním roce odevzdali celkem 622,2 kg kaštanů.

Děkujeme!

Váš Ekotým

 

 

ZE SCHŮZKY EKOTÝMU

Jedním z členů Ekotýmu je i pan školník Jiří Kordula. Na naší schůzce všechny zástupce Ekotýmu informoval o čisticích prostředcích, které používají správní zaměstnanci při úklidu.

     

     

Ekotým

 

EKOTÝM VYHLAŠUJE!

Tak jako každý rok i v letošním školním roce 2017/2018 bude na naší škole probíhat soutěž ve sběrových aktivitách.

Ekotým školy vyhlašuje, že v letošním školním roce se bude soutěžit ve sběru starého papíru, kaštanů a PET víček. Vítězná třída z 1. a 2. stupně se zúčastní ekologického výukového programu.

Váš Ekotým

 

MÁME NOVÉ VČELSTVO

 

Konečně jsme se dočkali ... V loňském roce nám včelky zahubil mor, a proto delší dobu trvalo, než pan včelař Novák mohl pořídit nové. Vydali jsme se na prohlídku nového úlu s novým včelstvem. Pozorovali jsme, jak se líhla nová včelí královna a vyzkoušeli jsme si také včelařské klobouky. 

 

 

 

     

 

POCITOVÝ CHODNÍK

Máme šikovné deváťáky, zručné, pracovité a tak jsme jim ušili "projekt na míru". Stačilo přidat jen pár trámků, lopatu a vrtačku. Jako první krok bylo třeba nachystat dostatečně velký prostor a přesto, že se nekopalo příliš do hloubky, tak společnými silami odkopali a odvezli skoro kubík hlíny. Poté sešroubovali konstrukci z trámů a usadili do připraveného prostoru. Výplně jednotlivých polí budeme teprve tvořit, ale určitě tento krásný pocitový chodník brzy vyzkoušíme. A navíc.....zůstane nám ve škole pěkná vzpomínka na skvělou partu pracantů.

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

PROJEKT 9. ROČNÍKU - "VYVÝŠENÉ ZÁHONY V ATRIU ŠKOLY"

Ve dnech 11. 5. - 12. 5. budovali žáci 9. A třídy spolu s panem školníkem, paní učitelkou Blahušovou a Nevečeřalovou nové záhony na pěstování zeleniny v atriu školy. Začínali s hromadou desek, trámů, s metrem a tužkou. Takže o procvičení znalostí z matematiky rozhodně nebyla nouze a jejich aplikace se vydařila, protože všechny záhony se podařilo sešroubovat a usadit na správné místo. Naplnění jednotlivých záhonů také nebylo jednoduché - nejdříve větve, potom drobné klacíky, rákos a pak teprve hlína. Všichni žáci se aktivně zapojili a díky jejich nadšení a přístupu vzniklo pěkné prostředí pro výsadbu zeleniny.

Děkujeme a přejeme všem našim deváťákům, ať se jim daří stejně dobře i na středních školách!!!

     

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

JÍST, PÍT I SPÁT ZA LETU? TO UMÍ POUZE RORÝS...

V rámci projektu Rorýsí školy nás navštívil ornitolog a náměstek primátora v jedné osobě pan RNDr. Bedřich Landsfeld s přednáškou o zajímavostech ze života rorýsů. Tento pozoruhodný pták by k nám měl přiletět každým dnem a my doufáme, že u nás opět zahnízdí a my tím pomůžeme zvýšit populaci rorýse obecného, jehož hnízdní příležitosti se v poslední době rapidně snižují.

 

ŽIVÁ STAVBA Z VRBOVÉHO PROUTÍ

Ve středu 23. 9. 2015 se žáci 7. ročníku zúčastnili projektového dne "Živá stavba z vrbového proutí".

Pod vedením manželů Švirákových a Mgr. Pavly Blahušové v rámci tohoto dne postavili ekologickou stavbu ve tvaru tunelu.  Jednotlivé pruty žáci svazovali tenkými proutky z vrby nebo jutovým motouzem. Věříme, že proutky co nejdříve obrostou a stavba se nám zazelená.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Žákovská knížka