Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program s názvem Modřín je zpřístupněný k nahlédnutí ve vstupní chodbě školy.

Školní vzdělávací program Jehlička pro školní družinu je zpřístupněný k nahlédnutí ve vstupní chodbě školy.

Žákovská knížka