Řády

Školní řád platný pro školní rok 2021/2022, platný od 16. 9. 2021

Školní řád platný pro školní rok 2020/2021, platný od 10. 10. 2020

Vnitřní řád školní jídelny

Ceny přesnídávek a obědů - dodatek č. 1

Ceny přesnídávek a obědů - dodatek č. 2

Žákovská knížka