Dietní stravování

Na základě vyhlášky 107/2015 o školním stravování platné po 1. 2. 2015 §2 ods.4, 5 poskytuje naše škola dietní stravování v rozsahu bezlepkové diety.

Pro zařazení k dietnímu stravování je nutné doložení potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

Garantem dietního stravování na naší škole je nutriční terapeutka paní Dagmar Černá.

Žákovská knížka