Činnost zájmových kroužků

Předvánoční tvoření ve včelařském kroužku

I ve Včelkách jsme se pilně připravovali na vánoční svátky. Vyráběli jsme svícny, které jsme zdobili chvojím, oříšky, i svíčkou z medových plástů. Tu pravou vánoční atmosféru nám vytvořily plovoucí svíčky z ořechů, které jsme nejprve vydlabali, nalili do nich vosk a pouštěli po vodě. Podle fotek sami vidíte, jak nás to bavilo.

Více fotografií v galerii.

Divadlujeme …

Víte, že v V. oddělení školní družiny funguje dramatický kroužek? Nečekáme na určitý den a čas kroužku, ale hrajeme, kdy to jen jde, protože nás to moc baví. Předvádíme nejen maňáskové a loutkové divadlo, ale učíme se ztvárňovat i známé klasické pohádky. Mezi posledními to byla námi všemi oblíbená – Popelka.

Více fotografií v galerii.

Výroba adventních věnců

Výroba adventních věnců z přírodnin a z jiných ozdob patří k oblíbeným předvánočním činnostem žáků II. oddělení školní družiny. Ke zdobení žáci použili většinou přírodní materiál – sušené ovoce, oříšky, bukvice, šišky a kukuřičné šustí. Děti práce bavila a jejich výtvory určitě přispějí ke sváteční atmosféře v jejich domovech.

 

Sportovní hry

Každé úterý odpoledne patří naše tělocvična sportovnímu kroužku I. a II. oddělení, kterého se žáci nemohou dočkat. Každému oddělení patří půlka tělocvičny a podle toho, kolik se nás sejde, hrajeme různé pohybové a míčové hry, nejoblíbenější je stále florbal. J

Více fotografií v galerii.

Záchranáři 

Jedním z novějších kroužků v naší školní družině jsou Záchranáři. V letošním roce tento zájmový kroužek probíhá ve IV. oddělení. Děti se dozvídají základní informace o lidském těle, jak zavolat na tísňovou linku v případě potřeby, jak poskytnout první pomoc a mnoho dalších důležitých, ale i zajímavých informací.

Více fotografií v galerii.

 

Včelky   

Jedním z oblíbených zájmových kroužků na naší škole již několik let patří ten včelařský. Kroužek vede a dětem se nadšeně věnuje pan Milan Novák. V letošním školním roce se v sudé a liché týdny každou středu střídají III. a VI. oddělení. Úvodní hodina patřila především teorii – jak včelka vypadá, jaký má pro nás význam atd. V další hodině jsme s dětmi navštívili včelín nedaleko naší školy. V ochranných oblecích jsme zblízka pozorovali dění v úlech, povídali si o jejich zazimování i o nemocech, kterými včelstvo může trpět. Stihli jsme si nasbírat i suché skořápky vlašských ořechů, ty se nám určitě budou hodit na vánoční plovoucí svíčky.

Více fotografií v galerii.

Zájmová činnost ve školní družině

Vážení rodiče,

odpolední zájmová činnost v jednotlivých odděleních dle rozpisu začne od 20. září 2021. Většina zájmových činností bude probíhat v odděleních s výjimkou sportovních kroužků a včelařů.

Sportovní činnosti se týkají I. a II. (úterý) a V. oddělení (čtvrtek). 

Tato oddělení budou v uvedené dny v době od 15.30 - 16.15 v tělocvičně. V tuto dobu NENÍ možné děti vyzvedávat.

Včelařský kroužek - III. oddělení (sudý týden) a VI. oddělení (lichý týden) - bude taktéž probíhat mimo oddělení školní družiny. V době od 15.15 - 16.25 NENÍ možné děti vyzvedávat.

Děti navštěvující jiné zájmové činnosti je možno vyzvedávat i v průběhu zájmových aktivit.

Případné dotazy piště na email: kamila.svardalova@zsmalse.cz

 

Přihlášení do zájmových činností

Přihlášky do zájmových činností v letošním školním roce nebudou nutné. Této činnosti se zúčastní všichni žáci, kteří v uvedené době budou přítomni v daném oddělení. Slučování s jinými odděleními není možné. 

 

Zájmová činnost ve školní družině 2021/2022

Žákovská knížka