Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Alena Grajciarová

ředitelka školy, statutární orgán
alena.grajciarova@zsmalse.cz

 

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

zástupkyně ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu
radka.neveceralova@zsmalse.cz

 

Mgr. Lenka Jahudková

zástupkyně ředitelky školy

lenka.jahudkova@zsmalse.cz

 

Vyučující 1. stupně

 

Mgr. Věra Blahová

vera.blahova@zsmalse.cz

 

Mgr. Sabina Brázdilová

sabina.brazdilova@zsmalse.cz

 

Mgr. Milena Černá

speciální pedagog
milena.cerna@zsmalse.cz

 

Mgr. Michaela Hašpica

michaela.haspica@zsmalse.cz

 

Mgr. Petra Jurásková

petra.juraskova@zsmalse.cz

 

Mgr. Libuše Kazíková

speciální pedagog
libuse.kazikova@zsmalse.cz

 

Mgr. Nikola Krůželová

nikola.kruzelova@zsmalse.cz

Mgr. Alena Sukopová

alena.sukopova@zsmalse.cz

 

Mgr. Radka Šemberová

speciální pedagog
radka.semberova@zsmalse.cz

 

Mgr. Pavla Ševčíková

pavla.sevcikova@zsmalse.cz

 

Mgr. Olga Šuranská

speciální pedagog
olga.suranska@zsmalse.cz

 

Mgr. Kateřina Václavková

katerina.vaclavkova@zsmalse.cz

 

 

Vyučující 2. stupně

 

Mgr. Pavla Blahušová

pavla.blahusova@zsmalse.cz

 

Mgr. Jan Hanáček

jan.hanacek@zsmalse.cz

 

Mgr. Vendula Machan

vendula.machan@zsmalse.cz

 

Mgr.Martina Kocháňová

martina.kochanova@zsmalse.cz

 

Mgr. Jan Kopecký

jan.kopecky@zsmalse.cz

Mgr. Krištof Lábsky

kristof.labsky@zsmalse.cz

 

Mgr. Alena Macková

alena.mackova@zsmalse.cz

Bc. Eliška Machanová

eliska.machanova@zsmalse.cz

Mgr. Alžběta Manová

alzbeta.manova@zsmalse.cz

 

Mgr. Eva Mikuláštíková

eva.mikulastikova@zsmalse.cz

 

Mgr. Michaela Navrátilová

michaela.navratilova@zsmalse.cz

 

Ing., Mgr. Ivana Novotná

ivana.novotna@zsmalse.cz

 

Mgr. Hana Odstrčilíková

hana.odstrcilikova@zsmalse.cz

 

Mgr. Marie Palová

marie.palova@zsmalse.cz

 

Mgr. Václav Pavlíček

vaclav.pavlicek@zsmalse.cz

 

Mgr. Pavlína Pištínková

pavlina.pistinkova@zsmalse.cz

 

Mgr. Magda Struhárová

magda.struharova@zsmalse.cz

 

Mgr. Hana Sýkorová

hana.sykorova@zsmalse.cz

 

Mgr. Igor Šiška

igor.siska@zsmalse.cz

 

Mgr. Václav Talaš

vaclav.talas@zsmalse.cz

Mgr. Simona Wunderle

výchovná a kariérní poradkyně
simona.wunderle@zsmalse.cz

 

 

Asistenti pedagoga

 

Lenka Koňárková

lenka.konarkova@zsmalse.cz

 

Jana Matulova

jana.matulova@zsmalse.cz

 

Monika Kobzáňová

monika.kobzanova@zsmalse.cz

 

Mgr. Petra Pavlíčková

petra.pavlickova@zsmalse.cz

 

Vladimíra Mozgvová, DiS.

vladimira.mozgvova@zsmalse.cz

 

Petra Topičová

petra.topicova@zsmalse.cz

 

Petra Veselá

petra.vesela@zsmalse.cz

 

Školní asistenti

 

Mgr., Bc. Lucie Grajciarová

lucie.grajciarova@zsmalse.cz

 

Adéla Langerová

adela.langerova@zsmalse.cz

 

Školní družina

 

Alena Cinková

alena.cinkova@zsmalse.cz

 

Monika Kobzáňová

monika.kobzanova@zsmalse.cz

 

Helena Kožuchová

helena.kozuchova@zsmalse.cz

 

Hana Ráčková

hana.rackova@zsmalse.cz

 

 

Mgr. Petra Pavlíčková

petra.pavlickova@zsmalse.cz

 

Bc. Kamila Švardalová

vedoucí vychovatelka
kamila.svardalova@zsmalse.cz

 

Petra Veselá

petra.vesela@zsmalse.cz

 

Školní jídelna

Věra Kordulová

vedoucí kuchařka
vera.kordulova@zsmalse.cz

 

Ivana Kubíková

ivana.kubikova@zsmalse.cz

 

Úsek správních zaměstnanců

 

Lucie Kurtinová, DiS.

asistentka ředitelky školy
lucie.kurtinova@zsmalse.cz

 

Jiří Kordula

školník
jiri.kordula@zsmalse.cz

Žákovská knížka