Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Školní arboretum

Školní arboretum bylo slavnostně...

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO ARBORETA

Školní arboretum bylo slavnostně otevřeno 6. června 2013 za přítomnosti paní Magdy Pospíšilové, referentky environmentální výchovy Odboru životního prostředí a zemědělství a RNDr. Bedřicha Landsfelda náměstka primátora města Zlína. Děkujeme za finanční podporu Revolvingovému fondu Ministerstva životního prostředí.

ŠKOLNÍ ARBORETUM

V rámci výzvy pro předkládání projektů z Revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje vybudujeme malé školní arboretum v těsné blízkosti školy. Naším cílem je vytvořit u žáků kladný vztah k životnímu prostředí. Současně arboretum bude sloužit i jako prevence vandalismu tím, že žáci budou sami arboretum budovat...

Zájmové území se nachází před budovou školy. V současné době je zde pouze nevyužitá nevzhledná plocha, zarostlá nepěstovaným trávníkem a přestárlými nahodile vysazenými dřevinami. Toto území bychom chtěli přeměnit na arboretum, které by vstup do školy zpříjemnilo. Současně by každý hned při vstupu do školy poznal zaměření naší školy na ekologii a aktivity s ekologií spojené.

Po ukončení projektu zde bude parková úprava s popisky jednotlivých rostlin, charakterizujícími rostlinu a její růstové nároky. U každé rostliny bude též vyznačeno datum výsadby a označení třídy, která se na výsadbě podílela. V první fázi budou žáci vyzváni k vytvoření grafického návrhu budoucího arboreta. Z jejich návrhů vybereme ten nejzdařilejší a společně jej dotvoříme do konečné podoby. Následně dojde k odstranění stávajícího travního porostu a náletových dřevin a k orbě nebo zrytí zájmového území. Klidové zimní měsíce budou využity k práci s žáky na přípravě informačních tabulek s texty o jednotlivých rostlinách. Na jaře budou upraveny plochy určené k výsadbě pohrabáním, bude rozprostřena zemina a vysazeny dřeviny. Na závěr bude na mulčovací tkaninu rozprostřena kůra a osazeny informační tabulky k rostlinám. V prostoru hlavního příchodu k budově školy bude umístěna informační tabule s názvy vysazených rostlin a základními informacemi o nich, bude zde i informace o financování projektu z prostředků Revolvingového fondu MŽP. Do všech plánovaných prací se dle jejich charakteru a náročnosti zapojí rodiče, žáci i učitelé.

Ukončení prací na projektu je naplánováno na červen 2013.

Ačkoliv jsou práce na budování arboreta naplánovány na období jednoho školního roku, jedná se o projekt dlouhodobý. Žáci budou vedeni k pravidelné péči o vysazené rostliny, v rámci pracovních činností se naučí dřeviny stříhat a udržovat tak jejich kultivovaný vzhled.

Arboretum je svou povahou určeno k využití nejen pro žáky naší školy, ale bude sloužit jako vzdělávací prostředí pro širokou veřejnost z blízkého sídliště.

Návrhy žáků 7. a 8. ročníku:

Žákovská knížka