ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Zahájení pro 2. – 9. ročník se uskuteční v 7.45 hodin, pro 1. ročník v 9.30 hodin. Žáci se budou seřazovat před budovou školy na vyznačených místech dle přiloženého plánku ZDE!!

Žáky si na seřadišti vyzvednou třídní učitelé, kteří je odvedou na testovací místo. Poté budou žáci otestováni antigenním testem. Po testování proběhne slavnostní zahájení školního roku.

V budově školy mají žáci i jejich doprovod povinnost nosit respirátor (do 15 let je přípustná rouška). V případě negativního výsledku testu mohou žáci respirátor/roušku ve třídě odložit.

Ukončení vyučování pro 2. – 9. ročník v 9.00 hodin.

Školní družina 1. 9. 2021 v provozu do 12.00 hodin.

 

Čtvrtek 2. 9. 2021

1. ročník ukončení výuky v 10.35 hodin

2. - 5. ročník ukončení výuky v 11.30 hodin

6. – 9. ročník ukončení výuky v 12.25 hodin.

 

Pátek 3. 9. 2021

1. ročník ukončení výuky v 10.35 hodin

2. – 9. ročník výuka dle rozvrhu

Žákovská knížka