Rádi dodržujeme tradice

Dne 6. 1.2022 naši školu navštívili Tři králové, Kašpar – strážce pokladu, Melichar – můj Král je světlo, Baltazar – ochránce života.

Po narození Ježíše v Betlémě, jej navštívili mudrcové z východu a přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Příchodem těchto mudrců končí vánoční období a začíná nový rok.

Jsme rádi, že můžeme tuto tradici dětem přiblížit i u nás ve škole.

Monika Kobzáňová

 

Prohlédněte si galerii

Žákovská knížka