Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Vážení rodiče předškoláků.

Jelikož se objevují časté dotazy týkající se zápisu do prvních tříd a možnosti přijetí předškoláků k nám do školy, oznamujeme, že zápis do prvního ročníku se koná 5. dubna 2019 od 13 do 18 hodin. Bližší informace budou včas zveřejněny na stránkách školy.

 

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

Úspěch našich žákyň

Děvčata v krajském kole florbalu v Uherském Brodě obsadily 3. místo.

 

 

Děkujeme za reprezentaci.

 

Mgr. Martina Kocháňová

 

Vážení rodiče.

Oznamujeme Vám, že po několika letech jsme nuceni zvýšit cenu stravného pro všechny věkové kategorie o 2,- Kč. Uvedená suma 2,-Kč bude použita na navýšení finančního limitu na nákup potravin, který je stanoven v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

Od 1. 1. 2019 bude cena stravného následující:

Strávníci 7 - 10 let 23,- Kč

Strávníci 11 - 14 let 25,- Kč

Strávníci 15 a více let 27,- Kč

 

Cena školních svačinek se nemění.

Prosíme, abyste s ohledem na tuto změnu upravili výši svého inkasa.

Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budou žáci se stravou ve školní jídelně spokojeni.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

 

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017

 

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy nejen u předškolních dětí, ale i u žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Předmětem podpory je vybudování hřišť a přírodních zahrad a úprava venkovních areálů a pozemků školy.

 

Žádost o podporu na Ministerstvo životního prostředí na projekt Život v zeleni jsme odeslali k datu 31. 1. 2018 a 13. 8. 2018 jsme obdrželi rozhodnutí a poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z celkového rozpočtu projektu 574 214,- Kč nám byla schválena maximální výše dotace a to 488 082,- Kč.

 

V rámci projektu vybudujeme přírodní zahradu v areálu školy. Dojde k terénním úpravám pozemku, vysázíme ovocné dřeviny, zpevníme stávající svah u dopravního hřiště a vybudujeme hliněný přístřešek s pecí. Práce na pozemku zahájíme  v jarních měsících 2019. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2019.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Podpora ekologických aktivit v kraji RP04-18

Cílem programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí, zvýšení dostupnosti kvality služeb EVVO a větší propojení s aktivitami podporujícími partnerství.

 

Důvodem poskytnutí dotace je přispění k naplňování priorit EVVO Zlínského kraje a k aktivnějšímu zapojování dětí, mládeže a dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí.

 

Žádost o poskytnutí dotace na projekt "Učíme se v zeleni" jsme podali v únoru 2018. Z celkového rozpočtu projektu 100. 476,- Kč jsme obdrželi dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 69. 000,- Kč.

 

Z finančních prostředků jsme ve spolupráci s žáky 2. stupně provedli terénní úpravy svahu u dopravního hřiště. Povrch jsme zbavili plevele. Využili jsme i konzultace se zahradnickou firmou, vybrali vhodné dřeviny a byliny, které žáci pomohli vysadit. Povrch pozemku jsme pokryli mulčovací tkaninou a zamulčovali. V jarních měsících 2019 proběhne botanická vědomostní a výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně.

 

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu projektu.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Pozvánka SRPŠ

 

Charitativní akce pro nemocné děti na onkologii

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří se zapojili i tento rok do akce Vánoční hvězda.V letošním roce na naší škole objednalo 242 kusů vánočních růží. Přispěli jsme tedy částkou 12 826,-Kč.

 

Ještě jednou všem děkujeme a doufám, že Vám tato růže zpříjemní vánoční svátky.

 

Mgr. Petra Jurásková

 

 

Vánoční tvořivé dílny

Začátek adventního období již tradičně patří na naší škole vánočním dílnám, které pro rodiče a jejich děti organizuje školní družina. Po dvě odpoledne se školní jídelna proměnila ve velkou tvůrčí dílnu. Děti si se svými rodiči mohly vyrobit různé druhy adventních věnců, vánoční dekorace, přáníčka, malované svícny, ozdoby z drobných korálků i svíčky z medových plástů.

 

Tvoření si všichni pochvalovali, většina si odnesla domů více hezkých výtvorů. Jsme rádi, že všichni byli spokojeni a těšíme se na příští setkání.

 

 

  

 

Adaptační pobyt 6. ročníku

Ve dnech 1. – 5.10 absolvovali žáci šestých tříd základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně adaptační pobyt v rekreačním středisku Revika ve Vizovicích. Pobyt zahájila třída 6. A pod vedením Mgr. Václava Talaše a ve středu je vystřídala 6. B. s Mgr. Igorem Šiškou.

 

Přestože každá třída je jiná, obě se shodly na tom, že adaptační kurz splnil přesně to, co měl. Opravdu nás to stmelilo. Dověděli jsme se o sobě hodně nových věcí, zažili jsme spoustu srandy. Hráli jsme hry v přírodě, po kterých nám vždy vyhládlo, takže jsme byli vděční, že nám kuchařky celou dobu skvěle vařily. Poslední den jsme se chopili pastelek a ve skupinách pracovali na projektech, u kterých jsme se moc pobavili.

 

Když jsme odjížděli, nejčastější otázka byla… Kdy pojedeme zase? Adaptační pobyt je za námi, ale všichni na něj budeme ještě dlouho vzpomínat, protože nám pomohl stát se fungujícím kolektivem.

 

Adaptační pobyt se uskutečnil díky poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku statutárního města Zlína.

 

Mgr. Igor Šiška

 

Tags: 

Rodičovské kavárničky

Výsledek obrázku pro hrnek s kávouV letošním roce jsme navázali na dobré zkušenosti ze setkávání učitelů 1. stupně s rodiči při lekcích výuky matematiky metodou profesora Hejného. Matematiku tímto způsobem vyučujeme již na celém prvním stupni a těší nás, že žáky matematika baví, že jsou úspěšní, mají dobré výsledky a že se rodiče chtějí seznámit s tím, jak a proč se dospěje k uvedeným výsledkům. 

 

Příjemná pracovní setkávání pokračovala častěji a kromě matematiky jsme začali organizovat i besedy s dalšími odborníky, např. psychologem nebo preventistou sociálně patologických jevů.

 

V podstatě jsme pro akce s rodiči měli pracovní název rodičovské kavárničky, který vznikl díky uvolněné pohodové atmosféře, kdy jsme si připadali jako při pracovním setkání s kolegy u kávy. A to se řešila hodně důležitá témata, např. jak vést dítě, aby bylo úspěšné, jak ho uchránit od kyberšikany, jak si procvičovat paměť. Setkávání s rodiči v tomto roce byla častější, než jen při třídních schůzkách, konzultacích, nebo akcích SRPŠ. Potěšil nás váš zájem o besedy, a proto ještě některé do konce roku připravujeme.

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS