Večerní lyžování 1. - 4. tříd

Ve čtvrtek 19. ledna se žáci 1. - 4. tříd společně se svými rodiči zúčastnili večerního lyžování na ,,zlínském ledovci". Sice nás provázelo mrazivé počasí, ale to sportovní nadšence neodradilo a dorazili v hojném počtu na svah. Podmínky pro lyžování byly vynikající. Ani velká řada na vlek nikomu náladu nepokazila a akce se doufám líbila. Velké poděkování patří SRPŠ za finanční pomoc této sportovní akce.

 

 

Mgr., Bc. Kateřina Soukupová

 

Lyžování 5. - 9. tříd

Dne 12. 1. měli žáci 5. - 9. tříd možnost zúčastnit se spolu se svými rodiči a kamarády večerního lyžování na svahu ve Zlíně. Po předchozích mrazivých dnech nám počasí přálo a podmínky pro lyžování byly výborné. Dobrá nálada a pohodový přístup všech zúčastněných přispěl k hladkému průběhu celé akce a přesto, že se trošku muselo čekat na vlek, tak to úsměv nikomu nepokazilo.

 

Děkujeme SRPŠ za finanční pomoc a doufáme, že se lyžování všem líbilo.

 

Ve čtvrtek 19. 1. bude lyžování pro 1. - 4. třídy od 19.00 hodin, v provozu bude také dětský svah s lanem pro začátečníky.

 

 

Mgr. Pavla Blahušová, Mgr. Martina Kocháňová

 

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

 

Vážení rodiče,

 

zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 se bude konat v pátek 7. dubna 2017 od 13.00 do 18.00 hodin.

 

Registrace bude opět probíhat elektronicky. Podrobnější informace k formální části zápisu budou zveřejněny nejpozději 14 dnů před zápisem. Kromě formální části bude tak jako v předchozích letech v naší škole probíhat i neformální část, která bude zaměřena na grafomotoriku, matematickou představivost, orientaci v prostoru, poznávání barev, manuální zručnost, kresbu postavy a rozvoj komunikačních schopností.

 

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku. Dostaví se také děti, kterým byl odložen začátek školní docházky.

 

Příloha:

Vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech ZDE!!

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE!!

 

Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph. D.

zástupkyně ředitelky školy

 

 

Mladí filmaři

V úterý 10. ledna navštívila třída 4.A dílnu animace v Ateliérech Bonton Zlín.  V budově nazvané Filmový uzel  jsme si povídali o animaci a nakreslili charaktery různých zvířat a lidských postav. Měli jsme možnost vidět černobílou, rozpracovanou část tvorby v počítači. Rozděleni do skupin jsme pak vytvořili svoje vlastní animace z plastelíny, různých látek i jiných druhů materiálu. Paní animátorky nám všechno trpělivě vysvětlily. Tvořivá práce se nám hodně líbila. Dohodli jsme se, že animační dílnu navštívíme letos ještě jednou. To už možná budeme natáčet své dílo podle našeho vlastního scénáře. Dokončené práce máte možnost vidět v odkazech pod textem.

 

 

Animace I. ZDE!!

Animace II. ZDE!!

Animace III. ZDE!!

 

Mgr. Alois Zimula

 

Tags: 

Pozvánka na lyžování

12. ledna 2017 pořádáme lyžování pro 2. stupeň a 5. třídy.

 

Lyžařský svah ve Zlíně nám bude k dispozici od 19:00 do 20:00, pro žáky a rodiče zdarma, za finanční podpory SRPŠ.

 

Lyžování pro 1. - 4. třídy se uskuteční ve čtvrtek 19. 1. 2017 od 19:00 do 20:00 hodin.

 

Všechny Vás zveme a těšíme se na Vás!

 

Mgr. Martina Kocháňová

 

Sobotní sportovní dopoledne třídy V. B

V sobotu 7. 1. se konalo v tělocvičně naší školy společné sportování žáků V. B třídy se svými rodiči, sourozenci a známými. Celou akci organizačně zajistil pan Chlud, který připravil různé soutěže a hry pro rodinné týmy. Některé aktivity "ušil přímo na míru", a tak není divu, že si všichni nejen zasportovali, ale taky se i výborně pobavili. Veškeré náročné zápolení rodinných týmů bylo důsledně zaznamenáváno a následně vyhodnoceno. Vítězové i poražení obdrželi odměnu, neboť všichni podali maximální výkony.
Čas uplynul jako voda a rodiče se rozcházeli s příslibem, že si na jaře něco podobného opět zopakují.

 

 

Mgr. Hana Sýkorová

 

Tags: 

Platba za školní družinu - 2. pololetí

Vážení rodiče, 

upozorňujeme Vás, že v pátek 20. 1. 2017 je poslední den splatnosti úhrady za školní družinu na 2. pololetí. 

 


Částka:
          1000,- Kč (za únor - červen)  

Účet školy:    182-1422422339/0800

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. 5. 4. 2008 ve tvaru  050408)

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2016/2017.

 

Tříkrálové koledování

K jedné z hezkých zvyklostí na naší škole patří seznámení našich žáků s tradicí Tříkrálového koledování. Žákyně Maruška Kadlčáková, Viki Boháčová, Klárka Gabrielová, Klárka Segradová a Aneta Valentová připomněly historii cesty Kašpara, Melichara a Baltazara, při které zvěstovali narození děťátka v Betlémě a zároveň prosili o milodary.

Na tuto lidovou kolednickou tradici navazuje Tříkrálová sbírka, která právě probíhá po celé naší republice.  

 

 

Novoroční NW výšlap 3. A

Nový rok 2017 jsme zahájili "novoročním" výšlapem s hůlkami z Majáku do Malenovic a zpět.

Počasí nám přálo a my se vydali rozhýbat naše těla po vánočním lenošení.

Podle kladných reakcí a úsměvů to určitě nebyl výšlap poslední.

Inu, jak na Nový rok, tak po celý rok:-)

Věříme, že jsme založili další příjemnou tradici v naší třídě a příští rok nás bude ještě víc.

 

Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přejí žáci, rodiče a přátelé třídy 3. A.

 

 

Více fotek zde:

https://goo.gl/photos/MxQSjwhvidn3GdUm7

 

Mgr. Jana Lorencová

 

Tags: 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS