Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

.

Všem žákům a rodičům přejeme klidné a slunečné prázdniny.

 

Informace k novému školnímu roku budou zveřejněny nejdříve 27. 8. 2018.

V průběhu školních prázdnin bude probíhat příprava www stránek školy na školní rok 2018/2019.

 

 

PROVOZ KANCELÁŘE V DOBĚ PRÁZDNIN

Červenec

02. 07. 2018              13:00 – 15:00

03. 07. 2018              10:00 – 12:00

19. 07. 2018              10:00 – 12:00

 

Srpen

15. 08. 2018              14:00 – 17:00

27. 08. 2018              08:00 – 12:00

30. 08. 2018              08:00 – 12:00

31. 08. 2018              08:00 – 12:00

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Dnes je jeden z posledních dnů, kdy máte možnost se setkat s paní zástupkyní Mgr. Jaroslavou Müllerovou, PhD., v naší základní škole.

 

Paní Müllerová odchází, vyhrála konkurz na ředitelku a od srpna bude pracovat v ZŠ Zlín, Kvítková.

 

Proto bych se chtěla spolu s vámi s paní zástupkyní Müllerovou také touto cestou rozloučit a poděkovat jí za vše dobré, co paní zástupkyně pro vás, milí žáci, vážení rodiče, celou dobu svého působení ve funkci dělala.

 

Pokud se ohlédneme na začátek naší společné práce, je to už šest a půl roku, kdy jsme se v lednu poprvé na Podhoří setkaly. Myslím si, že jsme během celého společného období vymýšlely spoustu nadstandartních aktivit a akcí, které vám, žákům, obohatily školní vyučování. Samozřejmě s odstupem času si uvědomuji, jak nás paní zástupkyně ovlivnila svým optimismem, množstvím dalších nápadů, jak zapadla do vznikajícího kolektivu tvůrčích lidí. Zažily jsme spolu mnoho společných chvil při plnění pracovních úkolů i při přátelských akcích. Zažily jsme spolu mnoho radostí i trápení, prostě to bylo něco podobného, jako prožíváte vy spolu se svými spolužáky, kamarády, kolegy. 

 

Končí jedna etapa společného pracovního života. Je nezapomenutelná, trvala přece šest a půl roku, Věřím, že oběma stranám přinesla hodně nových poznatků a zkušeností, na které budeme dále navazovat.

Milá paní zástupkyně, děkujeme za šestiletou spolupráci a do nové pracovní etapy přejeme hodně zdraví, štěstí a pevné nervy…

 

Držíme palce a přejeme mnoho úspěchů při řízení nové školy.

 

Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

Změny ve vedení školy

Závěr školního roku přináší další podstatné změny. Z pozice zástupkyně ředitelky odchází také Mgr. Lenka Jahudková, která bude od září vyučovat hlavně matematiku na druhém stupni naší školy.

 

Také jí bych moc chtěla poděkovat za profesionální přístup k žákům, pedagogům i rodičům a za pečlivé plnění všech úkolů, které přinášely povinnosti spojené s vedením školy.

 

Do budoucna paní Mgr. Lence Jahudkové přejeme hodně úspěchů při další pedagogické práci v našem kolektivu. V osobním životě jí přejeme hodně radosti ze zdolávání všech mateřských úkolů, souvisejících s výchovou dětí a nástupem prvňáčka do školy.

Od srpna 2018 se ve vedení školy na nových pozicích budete setkávat s paní zástupkyní ředitelky školy  Ing., Bc. Radkou Nevečeřalovou, zástupkyní statutárního orgánu, a s Mgr., Bc. Kateřinou Soukupovou, zástupkyní ředitelky školy.

 

Přeji oběma zástupkyním hodně energie a optimismu při plnění nových úkolů.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

Výlet za odměnu

Žáci druhých ročníků se zúčastnili výletu na Slovensko. Nadace Synot si pro žáky připravila zajímavý program. Nejprve si prohlédli nádherný hrad v Trenčíně. Po prohlídce hradu program pokračoval na Zelené Žabě v Trenčianských Teplicích, kde žáci využili bazény a vodní atrakce.

 

Děkujeme panu Valentovi za úžasný výlet a možnost poznat krásy Slovenska.

 

 

Mgr., Bc. Kateřina Soukupová

 

 

Stavba slunečních hodin

Ve dnech 11. – 12. 6. 2018 proběhla na naší škole další zajímavá akce zaměřená na manuální zručnost žáků devátého ročníku. Tento rok jsme se rozhodli postavit sluneční hodiny. Přípravy byly zdlouhavé a mnohdy se zdálo, že je to opravdu těžký úkol. Své nám o tom v rámci projektu odpřednášel i Ing. Vratislav Zíka, který již dlouhá léta působí ve Zlínské astronomické společnosti. K práci nám přálo i počasí a hodiny se stavěly skoro samy pod odborným dohledem učitelů. Jelikož nás bylo na danou práci až příliš, ostatní žáci se zhostili úkolu úpravy jižního svahu kopce za školou. Nakonec se sluneční hodiny ozdobily netřesky a vše se má k světu!

 

DSCF3571