Adaptační pobyt 7. ročníku

Ve dnech 25. a 26. října 2021 se v budově školy uskutečnil adaptační pobyt pro žáky všech tříd sedmého ročníku. Ve spolupráci s externími lektory prožili žáci se svými třídními učiteli neobyčejné chvíle zaměřené na spolupráci a upevňování vztahů v kolektivu. Ke stmelení přispělo také přespání ve škole, což bylo pro většinu žáků velkým zážitkem.

Děkujeme lektorům, žákům, rodičům a také pedagogům, protože bez vzájemné spolupráce by tato akce nemohla proběhnout v příjemné atmosféře.

Mgr. Marie Palová, Mgr. Alena Macková

Prohlédněte si galerii

Žákovská knížka