Školní družina bude i pro žáky 4. ročníku!

Podařilo se  nám skloubit naše organizační i personální možnosti s pokyny pro školy a s radostí můžeme rodičům všech přihlášených čtvrťáků sdělit, že školní družina pro ně bude v provozu každý den do 15.00 hod.

 

Mgr. Alena Grajciarová

Žákovská knížka