Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

archiv 15/16

Máme šikovné žáky!

 

Od úterý 14. června probíhala na hřišti nad školou další stavba domečku z přírodních materiálů. Tentokrát pan Karlík ze společnosti Baobaby navrhl postavit  věž. Na stavbu byli vybráni šikovní žáci z druhého stupně, převážně z devátého ročníku. Věříme, že tak vytvořili další příjemné místo na hraní pro žáky ze školní družiny.

 

 

 

 

Jíst, pít i spát za letu? To umí pouze rorýs...

V rámci projektu Rorýsí školy nás navštívil ornitolog a náměstek primátora v jedné osobě pan RNDr. Bedřich Landsfeld s přednáškou o zajímavostech ze života rorýsů. Tento pozoruhodný pták by k nám měl přiletět každým dnem a my doufáme, že u nás opět zahnízdí a my tím pomůžeme zvýšit populaci rorýse obecného, jehož hnízdní příležitosti se v poslední době rapidně snižují.

 

 

Živá stavba z vrbového proutí

Ve středu 23. 9. 2015 se žáci 7. ročníku zúčastnili projektového dne "Živá stavba z vrbového proutí".

 

Pod vedením manželů Švirákových a Mgr. Pavly Blahušové v rámci tohoto dne postavili ekologickou stavbu ve tvaru tunelu.  Jednotlivé pruty žáci svazovali tenkými proutky z vrby nebo jutovým motouzem. Věříme, že proutky co nejdříve obrostou a stavba se nám zazelená.

 

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

 

 

Budeme obnovovat knižní fond, Budeme se učit v anglické škole

 

Podařilo se nám uspět v projektu ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva 56, v rámci kterého se budeme zaměřovat na čtenářské dovednosti žáků, budeme do školní knihovny kupovat 300 dětských knih, pro zatraktivnění výuky pro práci s textem pořizovat čtečky knih a pracovat s nimi nejen v hodinách.

 

V rámci tohoto projektu jsme získali také finance na rozvoj cizích jazyků a poznávání reálií daných zemí. Proto můžeme ze současného 6. – 9. ročníku vyslat ve dnech 3. – 9. 11. 2015 čtyřicet žáků druhého stupně na zahraniční studijní pobyt do Anglie. Při jejich výběru jsme hodnotili nejen chování a prospěch, ale také aktivitu žáků, práci pro školu a třídu, reprezentaci školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Za jednotlivé skutečnosti přidělovali body nejen třídní učitelé, ale také ostatní pedagogové a vedení školy, které provedlo závěrečnou sumarizaci. Z účasti byli vyloučeni žáci, kteří ve školním roce dostali ředitelskou důtku, případně vyšší kázeňské opatření. Počet žáků z jednotlivých tříd byl stanoven poměrnou částí podle počtu žáků ve třídě a pobytu se tak zúčastní nejlépe ohodnocení žáci školy.

 

Doprovázet je bude šest pedagogů naší školy, vedoucím pobytu je Mgr. Hrazdira.

 

Přeji všem krásné zážitky při poznávání cizích zemí a dobré uplatnění znalostí angličtiny při výuce v londýnské škole.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

Subscribe to RSS - archiv 15/16