Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Úprava svahu

Příroda za školou VI. etapa

V rámci výuky pracovních činností a ekologického semináře se nám podařilo osázet další část svahu za školou. K výsadbě byly použity opět stálezelené jehličnany a kvetoucí dřeviny. Celý svah byl pokryt mulčovací tkaninou a zamulčován. Ke zpevnění svahu posloužily dřevěné latě.

O vysázenou zeleň budou žáci následně pečovat. Péče spočívá v nejen zálivce, ale i v pravidelném řezu a pletí.

 

Děkujeme za finanční podporou Ekofondu Magistrátu města Zlína. Projekt byl uskutečněn díky poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Ekofondu statutárního města Zlína. Současně děkujeme také žákům za jejich pomoc při úpravě svahu.

 

 

 

Příroda za školou V. etapa

V rámci projektu Příroda za školou se nám podařilo v rámci výuky pracovních činností a ekologického semináře osázet další část svahu za školou. Navázali jsme tak na předcházející etapy, kdy byly ve svahu zasazeny stálezelené jehličnany a kvetoucí dřeviny. Součástí této etapy byla i výsadba ovocných stromů. Žáci tak budou moct pozorovat stromy při např. při květu v hodinách přírodovědy, prvouky a estetické a výtvarné výchovy.

O vysázenou zeleň budou žáci následně pečovat. Péče spočívá v nejen zálivce, ale i v pravidelném řezu a pletí.

 

Děkujeme za finanční podporou Ekofondu Magistrátu města Zlína a také žákům za jejich pomoc při úpravě svahu.

 

 

 

 

 

Úprava svahu za školou

Naše škola je zaměřena na ekologickou výchovu. Její realizace se děje formou integrace do předmětů, zpracováním projektů a jejich následnou prezentací ve škole. K formám realizace patří činnost žáků spojená s péčí o prostředí ve škole a jejím okolí.

V rámci výuky pracovních činností a ekologického semináře se žákům podařilo s finanční podporou Ekofondu Magistrátu města Zlína úspěšně osázet problematickou část svahu za školou. Svah žáci osázeli stálezelenými jehličnany, které doplnili kvetoucími dřevinami.

 

Cílem projektu je nejen ozdravění a ozelenění areálu školy, ale zároveň propojení teoretického vzdělávání žáků s možností ověření znalostí v praxi.

 

Děkujeme tímto za podporu Ekofondu Magistrátu města Zlína ale i žákům, kteří se na výsadbě i pravidelné péči o zeleň podílejí.

 

 

Subscribe to RSS - Úprava svahu