Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Rorýsí škola

Odkazy

Rorýsí školy - fotogalerie - aktuality ZDE!!


Jaro ožívá ZDE!!

Jíst, pít i spát za letu? To umí pouze rorýs...

V rámci projektu Rorýsí školy nás navštívil ornitolog a náměstek primátora v jedné osobě pan RNDr. Bedřich Landsfeld s přednáškou o zajímavostech ze života rorýsů. Tento pozoruhodný pták by k nám měl přiletět každým dnem a my doufáme, že u nás opět zahnízdí a my tím pomůžeme zvýšit populaci rorýse obecného, jehož hnízdní příležitosti se v poslední době rapidně snižují.

 

 

Rorýs v 2. B

V průběhu měsíce dubna jsme se s žáky zaměřili na poznávání chráněného druhu ptáka rorýse obecného. V prvouce jsme si povídali o ptácích stálých, jako jsou kos černý, sýkora koňadra, straka obecná, ledňáček říční a další a také o ptácích tažných – vlaštovka obecná, špaček obecný, čáp bílý, kukačka obecná a jiných známých druzích. Z méně známých ptáků jsme si jmenovali tažného právě rorýse obecného. Našli se děti, které o rorýsovi již slyšely, ale většina netušila, jak tento ptáček vypadá. K tomu nám pomohl dataprojektor, na němž jsme si promítli obrázky rorýse.

 

V českém jazycečtení jsme si společně přečetli text o životě rorýse, tedy popis jeho těla, čím se živí, kde hnízdí, kam odlétá na zimoviště a také jsme se dozvěděli, zda má nějaké predátory. V další části hodiny museli žáci odpovídat na otázky:

1. Jak je rorýs obecný velký?

2. Stručně popiš rorýse.

3. Čím se rorýs živí?

4. Je to stálý nebo tažný pták?

5. Kde si staví hnízdo?

6. Má nějaké predátory?

 

Žáci si museli otázky nejprve opsat z tabule, čímž si procvičili opis a poté na ně písemně odpovídali. Pokud si nebyli jisti, vyhledávali odpovědi v textu. Museli se tedy zorientovat v článku podle drobných nadpisů a odstavců a znovu si text přečíst – individuální četba. Žáci byli při této příležitosti seznámeni s pojmy odborná literatura, populárně naučná literatura a encyklopedie (či spíše si tyto pojmy připomněli). Úkol to byl docela náročný, ale žáci jej zvládli výborně.

 

V českém jazyce – mluvnici děti psaly do předtištěných obrázků rorýsů rodové i druhové jméno: rorýs obecný. Mimo jiné si při tomto úkolu zopakovali psaní y po tvrdých souhláskách a také si připomněli, že názvy zvířat se skládají ze jmen rodových a druhových. V pracovních činnostech si tento obrázek vystřihli.

 

A když už jsme se s rorýsem seznámili, rozhodli jsme se, že si jej ve výtvarné výchově nakreslíme a vystavíme v naší třídě. Tak ho budeme mít stále na očích a bude nám připomínat, jak je důležité chránit nejen rorýse obecného, ale i ostatní druhy živočichů a rostlin, tedy přírodu. 

 

Mgr. Tereza Vančíková

 

 

 

rorýsí škola

Víte, co je to rorýsí škola? To je škola, která se rozhodne pomáhat rorýsům. Každá taková škola musí splnit tři podmínky. Musí dobrovolně chránit stávající kolonii rorýsů nebo musí umožnit vznik nové kolonie a to umístěním nových budek. Dále musí každá taková škola sledovat přílety rorýsů a tyto informace zapisovat do databáze projektu Jaro ožívá. Současně se problematika rorýsů zapojuje i do výuky.

 

Naše škola splnila první podmínku. Při zateplování budov jsme mysleli i na hnízdění rorýsů, kteří nám každoročně krouží nad budovou školy. Byly ponechány ventilační otvory a rorýsi tak nepřišli o svá hnízdiště.

 

Žáci se budou v dalších měsících seznamovat s životem rorýsů v rámci výuky. Žáci 7. ročníku připravují v ekologickém semináři prezentace o životě rorýsů. Se svou prezentací navštíví v průběhu měsíce dubna své mladší spolužáky na 1. stupni. Starší žáci se zase zúčastní besedy s ornitologem.

 

Čeká nás třetí podmínka. Musíme trpělivě čekat, až rorýsi přiletí ze svého zimoviště. Věříme, že nám tento okamžik neunikne a staneme se tak "Rorýsí školou". A víte, jak jejich přílet poznáme? ZDE!!

 

 

 

Subscribe to RSS - Rorýsí škola