Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Témata ekoškoly

Témata ekoškoly aneb co se nám daří

ODPADY:

 

Co se nám daří, co se podařilo:

 

- minimalizace odpadů (používání výrobků z recyklovaného materiálu - učebnice, kancelářský papír, toaletní papír. Tiskneme a kopírujeme oboustraně. Plasty lisujeme.)

- využíváme odpadový materiál ve výuce (EVV, PČ)

- pořádáme sběrové akce - sběr starého papíru, sběr železa, plastová víčka

- třídění nebezpečného odpadu - baterie, elektrospotřebiče

- koše na tříděný odpad ve třídách i chodbách

- kompostujeme - kompostéry využíváme na školní zahradě. Kompostér využívají i školní kuchařky pro bioodpad z kuchyně

- hřbitov odpadků

- téma je začleněno do výuky - exkurze TS

 

 

VODA:

 

Co se nám daří, co se podařilo:

 

- na školní zahradě používáme k zalévání dešťovou vodu.

- téma Voda je začleněno do výuky. Je průběžně doplňováno výtvarnými soutěžemi, exkurzemi (čistírna odpadních vod), vycházkami.

- na toaletách jsou pákové baterie.

- instalace pítek na chodbách.

- k úklidu se v prostorách školy používají ekologicky šetrné výrobky.

- rekonstrukce toalet, instalace úsporných systémů na splachování WC

 

 

 

ENERGIE:

 

Co se nám daří, co se podařilo:

 

- žáci i ostatní zaměstnaci školy se snaží monitorovat spotřebu energie (informační cedule - šetrné větrání, regulace žaluzií, popisy vypínačů na osvětlení, non-stop režim spotřebičů)

- vytápění pouze těch místností, kde probíhá výuka

- vytápění řízeno počítačem - nastavení teploty

- folie za radiátory

- úsporné zářivky

- na podnět žáků odstranění automatu

- škola má nová plastová okna

- v roce 2014 byla budova kompletně zateplena

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 
Co se nám daří, co se podařilo:

 

- ve škole i v okolí školy je dostatek zeleně, o kterou žáci pečují

- žáci se starají o výzdobu ve třídách, chodbách

- žáci mohou využívat relaxační koutky, knihovnu, tělocvičnu v rámci přestávek

- v rámci projektů se žáci zapojují do budování výukových prvků - hmyziště, bylinková spirála, domeček z vrbového proutí, smyslový chodník, hliněné stavby, vyvýšené záhony

 

 

Co máme naplánováno?

 

- obnovu ovocného sadu

 

DOPRAVA

 
Co se nám daří, co se podařilo:

 

- žáci se účastní výuky na dopravním hřišti

- v rámci Evropského týdne mobility připravují akce pro veřejnost, seznamují se s výhodami alternativních druhů dopravy

- na návrh žáků byl zpracován projekt pro vybudování vlastního školního dopravního hřiště, hřiště bylo vybudováno

 

 

BIODIVERZITA

 
Co se nám daří a co se podařilo:

 

- postavili jsme hmyziště

- v atriu školy jsme vybudovali jezírko, kde můžeme pozorovat vodní živočichy

- stali jsme se Rorýsí školou. Rorýsi k nám pravidelně přilétají a hnízdí u nás.

- školní družina se stará o krmítka a krmelec v přilehlém lese

 

 

JÍDLO A SVĚT

 
Co se nám daří, co se podařilo:

 

- jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol

- žáci si umí připravit pokrm. V pracovních činnostech se seznamují se studenou a teplou kuchyní.

- na základě dotazníků žáci zjiišťovali, jak se stravují

 

Subscribe to RSS - Témata ekoškoly