Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Informace o provozu školní družiny

Vánoční dílny

 
 

Vánoční tvořivé dílny

pro rodiče s dětmi

 

 

 

 KDY:      3. – 4. prosince 15.30 – 18.00

             (pondělí-úterý)

KDE:      školní jídelna

 

 

Milí rodiče, 

 

ve dnech 3. a 4. prosince (pondělí-úterý) pořádá školní družina Vánoční tvořivé dílny pro Vás a Vaše děti. Akce se bude konat v prostorách školní jídelny od 15.30 do 18.00. Všechny dětiv uplynulých dnech obdržely pozvánkus návratkou. Pokud se

k Vám z nějakých důvodů nedostala a máte zájem se zúčastnit, kontaktujte co nejdříve Vaši vychovatelku. 

 

Družina funguje beze změny do 17.30 hodin. Zájmové kroužky po oba tyto dny budou zrušeny.

Před příchodemna tuto akci si děti nejprve vyzvedněte obvyklým způsobemv družině a poté společně přejděte venkem k druhému školnímu vchodu (blíže k jídelně). 

 

Těšíme se na Vás, vychovatelky ŠD.

 

Platba za školní družinu - 1. pololetí

Vážení rodiče, 

 

upozorňujeme Vás, že ve čtvrtek 20. září je poslední den splatnosti úhrady za školní družinu na 1. pololetí.

 

Částka: 1250,- Kč (za září - leden) 

Účet školy: 182-1422422339/0800

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. 5. 4. 2008 ve tvaru  050408)

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2018/2019.

 

Přijetí do zájmových kroužků ŠD

Vážení rodiče, 

 

pokud Vás nebude do pátku 14. září vychovatelka kontaktovat, znamená to, že Vaše dítě je přijato do zájmových kroužků, které jste uvedli na přihlášce. 

Zájmové kroužky začnou v týdnu od 17. září. 

 

Prodej čipů

Čipy pro vyzvedávání dětí ze školní družiny budou rodičům žáků I. tříd předány v pátek 14. září mezi 16.30 - 17.00 na netradičních třídních schůzkách. 

 

Rodiče dětí vyšších ročníků obdrží čipy na třídních schůzkách v úterý 18. září. Prodej čipů bude během třídních schůzek od 16.00 - 18.00. 

 

Cena jednoho čipu je 100 Kč. 

Připravte si prosím potřebnou hotovost dle Vámi objednaného počtu čipů. 

Čipy na vyzvedávání dětí začněte používat od středy 19. září. Zpočátku prosíme o trpělivost. 

 

Třídní schůzky

Dohled nad dětmi během třídních schůzek v úterý 18. září bude do 18.00 hod ve III. oddělení školní družiny. 

 

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

Všichni žáci, kteří v červnu odevzdali řádně vyplněnou přihlášku do školní družinu, byli přijati. 

 

Oznámení o zařazení žáka do příslušného oddělení, dostanou všichni žáci v prvních dnech školního roku písemně. Pokud se k Vám tato informace nedostane, kontaktujte emailem vedoucí vychovatelku: kamila.svardalova@zsmalse.cz

 

Provoz školní družiny 3. září 2018

V pondělí 3. září bude školní družina v provozu pouze od 9.00 – 11.30. V tento den jídelna nevaří. V následujících dnech bude provoz družiny beze změny včetně ranní družiny (viz informace ŠD).

 

Navýšení úhrady a změna provozu školní družiny

 

Ve školním roce 2018/2019 dochází ke změně výše úhrady za školní družinu. Bude činit 1250 Kč za pololetí. Pokud jste již uhradili původní částku 1000 Kč, prosíme o doplatek.

 

 

V letošním školním roce prodlužujeme provoz školní družiny – v pondělí až čtvrtek do 17.30, pátek zůstává stejný – do 16.30.

 

Čipový systém ve školní družině

Vážení rodiče,

 

rozhodli jsme se v naší škole začít pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat systém BELLhop. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech.

 

Všichni žáci v prvních dnech školního roku dostanou objednávkový formulář, kde prosím poznačte, kolik čipů si budete chtít objednat. Tuto objednávku obratem pošlete po svém dítěti nejlépe do pátku 8. září.

 

 

Naprogramované čipy Vám budou předány na třídních schůzkách v úterý 18. září, v případě žáků I. tříd v pátek 13. září. Cena jednoho čipu činí 100 Kč. Po třídních schůzkách bude možno žáky vyzvedávat pouze prostřednictvím elektronického systému. 

 

Do této doby používejte klasické zvonky do příslušných oddělení u dveří, kde přednostně zvoňte na oddělení, kde je Vaše dítě zařazeno. Pokud se nedozvoníte, volejte závěrečnou družinu.

 

 

Stránky

Subscribe to RSS - Informace o provozu školní družiny