Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Informace o provozu školní družiny

Přijetí do zájmových kroužků ŠD

 

Vážení rodiče, 

 

pokud Vás doposud vychovatelka ŠD nekontaktovala, znamená to, že Vaše dítě je přijato do těch zájmových kroužků, které jste uvedli na přihlášce. 

Zájmové kroužky začínají v týdnu od 16. září 2019. 

 

Provoz školní družiny 2. září 2019

 

V pondělí 2. září bude školní družina v provozu pouze od 9.00 – 11.30. V tento den jídelna nevaří. V následujících dnech bude provoz družiny beze změny včetně ranní družiny (viz informace ŠD).

 

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

Všichni žáci, kteří v červnu odevzdali řádně vyplněnou přihlášku do školní družinu, byli přijati. 

 

Oznámení o zařazení žáka do příslušného oddělení, dostanou všichni žáci v prvních dnech školního roku písemně. Pokud se k Vám tato informace nedostane, kontaktujte emailem vedoucí vychovatelku: kamila.svardalova@zsmalse.cz. 

 

Čipový systém a vyzvedávání žáků ze školní družiny

 

 

 

- čip pouze přiložte k terminálu, vychovatelka Vám dítě pošle

 

- pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek prosím opakujte, v případě neúspěchu zvoňte na příslušné oddělení

 

- pokud potřebujete mluvit s vychovatelkou Vašeho dítěte, přiložte čip a poté zvoňte na příslušné oddělení

 

- pokud si čip doma zapomenete nebo budete vyzvedávat jiné dítě, od kterého nemáte čip, vyplňte Žádost o vydání dítěte (k dispozici u zvonků) a připravte si občanský průkaz k ověření totožnosti oprávněné vyzvedávající osoby. Tato osoba musí být samozřejmě uvedena v přihlášce do školní družiny…poté zvoňte na oddělení, kde je zařazeno Vaše dítě, případně na závěrečnou družinu

 

- ze zájmových kroužků si děti můžete vyzvedávat nejdříve 10 minut před jejich koncem, pokud si nejste jisti, do kterých kroužků Vaše dítě chodí, kontaktujte vychovatelku

 

- v době 15.10 - 15.20 převádíme žáky do zájmových kroužků a do závěrečné družiny, buďte prosím trpěliví, je možné, že v této době budete na předání dítěte čekat déle

 

- do ranní družiny čip nepoužívejte, zvoňte

na oddělení č. I

 

- pokud si potřebujete dítě vyzvednout po obědě, nechoďte dříve než ve 12.30 (v případě konce vyučování v 11.40) a ne dříve než ve 13.30, pokud žáci končí vyučování ve 12.35

 

- v době od 13.45 do 14.45 z organizačních důvodů není možné děti vyzvedávat

 

- pokud potřebujete dítě vyzvednout po obědě dříve, např. jdete k lékaři, domluvte se dopředu s vychovatelkou nebo napište omluvný lístek, v kolik hodin máme pustit Vaše dítě samotné, vychovatelka jej pošle přednostně na oběd

 

- pokud Vaše dítě přihlásíte do kroužku angličtiny, nevyzvedávejte si jej dříve, než 5 minut po skončení kroužku (doba nutná na přesun do družiny a zapsání do systému)

 

- starší žáci vyzvedávající svého mladšího sourozence čip mít nemusí, přijdou si pro něj přímo do příslušného oddělení (vyzvedávající sourozenec musí být uveden v přihlášce)

 

- čip je přenosný pouze na výhradní zodpovědnost osoby, která je vlastníkem čipu

 

- při ztrátě čipu, kontaktujte co nedříve vychovatelku, Váš čip bude co nejdříve deaktivován, aby nedošlo k jeho zneužití

 

- pokud dojde k technické poruše čipového systému, použijte stávající zvonky

 

 

 

Úhrada za školní družinu 2019/2020

Platby: měsíční platba činí 250,- Kč

 

1. platba – do 20. 9. 2019     1250,- Kč (za září - leden) na účet školy

2. platba -  do 20. 1. 2020    1250,- Kč (za únor  - červen) na účet školy

 

Účet školy: 182-1422422339/0800

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např.5. 4. 2008 ve tvaru  050408)

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2019/2020.

 

Informace o provozu ŠD

 

 

Vážení rodiče,

 

přečtěte si prosím základní informace o provozu školní družiny na školní rok 2019/2020 - viz příloha. 

 

 

Režim školní družiny

 

Režim školní družiny

 2019/2020

6.00 –  7.30

výchovná a rekreační činnost 

11.40 – 13.00

hygienická příprava na oběd, oběd (v závislosti

na ukončení výuky), odpočinková činnost, četba a poslech knížek, volná hra

13.00 – 13.45

rekreační a zájmová činnost

13.45 – 14.45

pohybové aktivity venku nebo v tělocvičně

14.45 – 15.15

příprava na svačinu a svačina

15.15 – 17.30

(pá do 16.30)

rekreační činnost nebo práce v zájmových kroužcích, postupný odchod žáků

 

Omluvný lístek

 

Omluvný lístek - viz příloha - použijte v případě, když chcete, aby Vaše dítě odešlo ze školy samo (v jinou dobu než je uvedeno v přihlášce). Pokud si dítě vyzvedáváte osobně v jakoukoliv dobu, není potřeba psát omluvný lístek. 

 

Přihláška do zájmových kroužků

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020 budou začínat v týdnu

od 16. září.

Přihlášku žáci obdrží v prvních dnech školního roku a vyplněnou ji odevzdají

do 9. září. Kapacita je omezená a zařazení žáka do kroužku je nenárokové. 

Než přihlášku odevzdáte, poznačte si doma, do kterých kroužků Vaše dítě přihlašujete. Vychovatelkou budete co nejdříve vyrozumněni, do kterých kroužků bylo přijato.

Budeme se snažit, aby každé dítě bylo zapsáno alespoň

do jednoho zájmového kroužku. 

 

Zájmové kroužky ve školní družině

 

Zájmové kroužky

ve školní družině

 

 

Školní rok 2019/2020

 

 

 

Pondělí

Výtvarný kroužek

15.15 – 16.30

Alena Cinková

Debrujáři

15.15 – 16.30

Hana Ráčková

Kuchtík 

   15.15 – 16.30 Petra Pavlíčková 

Kuchtík

15.15 – 16.30

Markéta Kostruchová

 

 

Úterý

Keramická dílna

15.15 – 16.30

Markéta Kostruchová

Florbal, 1. - 2.tř.

15.15 – 16.30

Helena Kožuchová

Alena Cinková

 

 

Středa

Dovedné ruce

15.15 – 16.30

Helena Kožuchová

Včelařský kroužek

15.15 – 16.30

Hana Ráčková 

Milan Novák

 

 

Čtvrtek

Keramická dílna

15.15 – 16.30

Alena Cinková

Florbal, 3. - 4.tř.

15.15 – 16.30

Helena Kožuchová

 

 

Pátek

Sportovní hry

15.15 – 16.30

Alena Cinková

 

Subscribe to RSS - Informace o provozu školní družiny