Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Volba povolání

 

Kariérový poradce Mgr. Simona Wunderle

 

 

tel.: 577 431 309

email: simona.wunderle@zsmalse.cz

 

Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky - 577 431 309, žáci mají možnost konzultace kdykoli v průběhu přestávek či po vyučování. Pravidelné konzultace v pondělí 13:00 - 13:30 hod. 

 

Infoabsolvent.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

 

dovolujeme si Vám nabídnout informace pro potřeby kariérového poradenství využitelné přímo Vámi. Naleznete je v informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA+) na www.infoabsolvent.cz.

 

Infoabsolvent obsahuje především vzdělávací nabídku škol v ČR s možností výběru oborů
i školních vzdělávacích programů (ŠVP).

 

Dále je na webu možné najít:

 

- videoukázky představující práci ve vybraných profesích i přípravu na ně,

 

- profitest pro žáky základních škol při výběru oblasti vzdělávání,

 

- výběr podle obrázků pro snadnější orientaci ve vzdělávací nabídce SŠ,

 

- sekci Absolvent škol a trh práce obsahující informace o možnostech a uplatnitelnosti absolventů z pohledu zaměstnavatelů i absolventů,

 

- sekci Bez bariér až na trh práce – problematika žáků se zdravotním postižením a téma předčasných odchodů ze vzdělávání,

 

- sekci Jak na to – rady a doporučení pro rozhodování, studium i jeho ukončení.

 

 

Mgr. Simona Wunderle

 

kariérní a výchovná poradkyně

 

 

 

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následovně:

 

 

 

1. TERMÍN:   12. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  14. dubna 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 

 

2. TERMÍN:   13. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  15. dubna 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou pak stanoveny v těchto termínech:

 

 

 

1. termín: 12. května 2021

2. termín: 13. května 2021

 

  

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

 

 

● Přihlášky na školy s talentovou přijímací zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30. 11. 2020 v příslušné škole. 

 

 

 

    První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021, na konzervatoře je stanovený termín 15. - 31. ledna 2021.

 

 

 

    V případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku (termíny jsou uvedeny výše).

 

 

 

● Přihlášky na všechny ostatní obory středního vzdělávání se odevzdávají nejpozději do 1. března 2021na příslušné SŠ.

 

 

Každý žák obdrží 2 přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání) a zápisový lístek.

 

 

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisovým lístkem stvrzuje žák svůj úmysl studovat na příslušné SŠ.

 

 

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikaces výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

 

Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.

 

 

Mgr. Simona Wunderle

 

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následovně:

 

1. TERMÍN:   14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. TERMÍN:   15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou pak stanoveny v těchto termínech:

 

1. termín: 13. května 2020

2. termín: 14. května 2020

 

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

 

● Přihlášky na školy s talentovou přijímací zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30. 11. 2019 v příslušné škole. 

 

      První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná 2. – 15. ledna 2020, na konzervatoře je stanovený termín 15. - 31. ledna 2020.

 

     V případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku (termíny jsou uvedeny výše).

 

 

 

● Přihlášky na všechny ostatní obory středního vzdělávání se odevzdávají nejpozději do
1. března 2020 na příslušné SŠ.

 

 

Každý žák obdrží 2 přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání) a zápisový lístek.

 

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisovým lístkem stvrzuje žák svůj úmysl studovat na příslušné SŠ.

 

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.

 

Mgr. Simona Wunderle

kariérový poradce

 

Subscribe to RSS - Volba povolání