Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Volba povolání

 

Kariérový poradce Mgr. Simona Wunderle

 

 

tel.: 577 431 309

email: simona.wunderle@zsmalse.cz

 

Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky - 577 431 309, žáci mají možnost konzultace kdykoli v průběhu přestávek či po vyučování. Pravidelné konzultace v pondělí 13:00 - 13:30 hod. 

 

Mimořádné opatření - konání přijímacích zkoušek

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření ke konání přijímacích zkoušek na SŠ.

Opatření ZDE!!

Dodatek k mimořádnému opatření ZDE!!

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – UPOZORNĚNÍ

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

v letošním školním roce se budou na středních školách konat různé formy přijímacích zkoušek. Zkontrolujte si, zda se na Vámi zvolené střední škole bude konat JPZ (jednotná přijímací zkouška), ŠPZ (školní přijímací zkouška) či střední škola bude přijímat žáky na základě obou variant přijímací zkoušky. Ředitelé středních škol mohli také v letošním školním roce rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky.

 

Tyto důležité informace naleznete na webových stránkách jednotlivých středních škol.

 

 

 

Mgr. Simona Wunderle

 

Kariérní poradkyně

 

 

Infoabsolvent.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

 

dovolujeme si Vám nabídnout informace pro potřeby kariérového poradenství využitelné přímo Vámi. Naleznete je v informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA+) na www.infoabsolvent.cz.

 

Infoabsolvent obsahuje především vzdělávací nabídku škol v ČR s možností výběru oborů
i školních vzdělávacích programů (ŠVP).

 

Dále je na webu možné najít:

 

- videoukázky představující práci ve vybraných profesích i přípravu na ně,

 

- profitest pro žáky základních škol při výběru oblasti vzdělávání,

 

- výběr podle obrázků pro snadnější orientaci ve vzdělávací nabídce SŠ,

 

- sekci Absolvent škol a trh práce obsahující informace o možnostech a uplatnitelnosti absolventů z pohledu zaměstnavatelů i absolventů,

 

- sekci Bez bariér až na trh práce – problematika žáků se zdravotním postižením a téma předčasných odchodů ze vzdělávání,

 

- sekci Jak na to – rady a doporučení pro rozhodování, studium i jeho ukončení.

 

 

Mgr. Simona Wunderle

 

kariérní a výchovná poradkyně

 

 

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následovně:

 

1. TERMÍN:   14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. TERMÍN:   15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou pak stanoveny v těchto termínech:

 

1. termín: 13. května 2020

2. termín: 14. května 2020

 

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

 

● Přihlášky na školy s talentovou přijímací zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30. 11. 2019 v příslušné škole. 

 

      První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná 2. – 15. ledna 2020, na konzervatoře je stanovený termín 15. - 31. ledna 2020.

 

     V případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku (termíny jsou uvedeny výše).

 

 

 

● Přihlášky na všechny ostatní obory středního vzdělávání se odevzdávají nejpozději do
1. března 2020 na příslušné SŠ.

 

 

Každý žák obdrží 2 přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání) a zápisový lístek.

 

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisovým lístkem stvrzuje žák svůj úmysl studovat na příslušné SŠ.

 

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.

 

Mgr. Simona Wunderle

kariérový poradce

 

Subscribe to RSS - Volba povolání