Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

3.B


 

Advent

 

Po návratu z distanční výuky jsme opět obnovili osobní spolupráci žáků a také přijali do kolektivu novou žákyni, která se teprve česky učí. Trang žáci hezky přijali a zapojili do činností, pojmenování věcí ve třídě, příprava pomůcek na vyučování, orientace ve škole...

 

Po celý advent jsme otevírali adventní kalendář a seznamovali se s různými zvyky. Poslední školní den před vánočními prázdninami byl třešničkou na dortu. Celý den jsme měli v duchu přicházejících Vánoc. Poslouchali jsme koledy, povídali o Vánocích na pohlednicích Josefa Lady, spolupracovali jsme při plnění vánoční únikovky, vyráběli přáníčka.

 

Chceme dělat radost nejen lidem, ale i zvířátkům, proto jsme šli ke krmelci a donesli jim kaštany a mrkev. Po návratu do třídy nás pod stromečkem čekaly dárky, na kterých nás překvapily jmenovky – kladné vlastnosti zvířátek – odvážná vlaštovka, zábavná opička, šťastná surikata, veselý tygr, silný medvěd, hbitý kocour … při rozdávání dárků jsme tedy řešili, komu dárek patří. Kdo se podobá danému popisku. Reakce dětí a přirovnávání vlastností ke konkrétním dětem byly skvělé. Přesně dokázali pojmenovat vlastnosti a přiřadit je k žákům třídy. A dárek? Kniha od autorky Ivy Březinové Začarovaná třída. Tu si určitě po Vánocích přečteme.

 

 

 

Mgr. Olga Šuranská

 

 

Tags: 

Rozdáváme radost

 

V době distanční výuky jsme na třídnické hodině s žáky 3. B  řešili, jak a čím bychom mohli pomoct druhým. Domluvili jsme se, že každý z nás vykoná nějaký dobrý skutek. Dostaly se ke mně zprávy, že děti pomáhaly doma, prarodičům, zvířátkům. A že těch dobrých skutků bylo. Tím to však pro nás neskončilo. Domluvili jsme se, že děti namalují obrázek pro seniory do domova důchodců. Dědečkové a babičky v tomto období nemají žádné návštěvy a tím kontakt s okolím. Sešlo se mnoho krásných obrázků, které putovaly do domova důchodců.

 

Odměnou dětem byly fotografie spokojených seniorů s jejich obrázky, vzkaz díků, ale také obrázek od téměř 90leté paní, která už špatně vidí a namalovala dětem její rodnou chaloupku.