Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku se v letošním roce koná v pátek 9. 4. 2021 od 13.00 do 18.00 hod. Z důvodu špatné epidemiologické situace proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí.

 

Před samotným zápisem je nutné dítě zaregistrovat na webových stránkách zapisdozszlin.cz a to nejpozději do 8. 4. 2021. Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2021 dovrší 6 let a děti, které ve školním roce 2020/2021 měly odklad povinné školní docházky.

 

 

Příjem vyplněných žádostí proběhne distančním způsobem. K žádosti je nutnépřiložit kopii rodného listu dítěte. Z důvodu urychlení komunikace s Vámi doporučujeme přiložit k žádosti mailovou adresu a telefonní kontakt na zákonného zástupce.

 

Zákonný zástupce doručí Žádost o přijetí a kopii rodného listu do školy nejpozději v den zápisu, tj. 9. 4. 2021 prostřednictvím:

 

* datové schránky

* e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

* vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do školy, nebo na bráně směrem od zastávky školního spoje.

 

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme setkání se zapsanými žáky a jejich zákonnými zástupci do konce června 2021.

 

Mgr. Lenka Jahudková, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ