Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Aktuální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

v letošním školním roce stanovilo MŠMT nové termíny jednotných přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve stření škole pro školní rok 2020/2021 následovně:

 

 

 

jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory je stanovena na

8. června 2020

 

jednotná přijímací zkouška pro šestiletá a osmiletá gymnázia je stanovena na

9. června 2020

 

Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií (Podrobné informace naleznete v přiložené metodice MŠMT).

 

 

 

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek:

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na úterý

23. června 2020

 

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu.

 

Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

 

 

 

Průběh konání jednotné přijímací zkoušky

 

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou!!!

 

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas)

 

 

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky:

 

Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit. (Podrobné informace naleznete v přiložené metodice MŠMT).

 

 

 

Místo konání jednotné přijímací zkoušky:

 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

 

 

 

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce:

 

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce zasílá ředitel příslušné střední školy. Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy

 

 

 

Odevzdání zápisového lístku:

 

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Pro čtyřleté obory vzdělávání je tedy termín odevzdání zápisového lístku

23. června 2020.

 

Pro šestiletá a osmiletá gymnázia je termín odevzdání zápisového lístku

24. června 2020.

 

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

 

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

 

 

 

Odvolání:

 

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

 

I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

 

1)     uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale

 

2)     nebyl přijat z kapacitních důvodů.

 

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí (viz metodika MŠMT)

 

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí.

 

 

 

Podrobné informace o přijímacím řízení a čím je nahrazena zrušená možnost odvolání, naleznete v přiložené metodice MŠMT ZDE!!

 

Mgr. Simona Wunderle

výchovná a kariérní poradkyně