Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Čipový systém a vyzvedávání žáků ze školní družiny

 

 

 

- čip pouze přiložte k terminálu, vychovatelka Vám dítě pošle

 

- pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek prosím opakujte, v případě neúspěchu zvoňte na příslušné oddělení

 

- pokud potřebujete mluvit s vychovatelkou Vašeho dítěte, přiložte čip a poté zvoňte na příslušné oddělení

 

- pokud si čip doma zapomenete nebo budete vyzvedávat jiné dítě, od kterého nemáte čip, vyplňte Žádost o vydání dítěte (k dispozici u zvonků) a připravte si občanský průkaz k ověření totožnosti oprávněné vyzvedávající osoby. Tato osoba musí být samozřejmě uvedena v přihlášce do školní družiny…poté zvoňte na oddělení, kde je zařazeno Vaše dítě, případně na závěrečnou družinu

 

- ze zájmových kroužků si děti můžete vyzvedávat nejdříve 10 minut před jejich koncem, pokud si nejste jisti, do kterých kroužků Vaše dítě chodí, kontaktujte vychovatelku

 

- v době 15.10 - 15.20 převádíme žáky do zájmových kroužků a do závěrečné družiny, buďte prosím trpěliví, je možné, že v této době budete na předání dítěte čekat déle

 

- do ranní družiny čip nepoužívejte, zvoňte

na oddělení č. I

 

- pokud si potřebujete dítě vyzvednout po obědě, nechoďte dříve než ve 12.30 (v případě konce vyučování v 11.40) a ne dříve než ve 13.30, pokud žáci končí vyučování ve 12.35

 

- v době od 13.45 do 14.45 z organizačních důvodů není možné děti vyzvedávat

 

- pokud potřebujete dítě vyzvednout po obědě dříve, např. jdete k lékaři, domluvte se dopředu s vychovatelkou nebo napište omluvný lístek, v kolik hodin máme pustit Vaše dítě samotné, vychovatelka jej pošle přednostně na oběd

 

- pokud Vaše dítě přihlásíte do kroužku angličtiny, nevyzvedávejte si jej dříve, než 5 minut po skončení kroužku (doba nutná na přesun do družiny a zapsání do systému)

 

- starší žáci vyzvedávající svého mladšího sourozence čip mít nemusí, přijdou si pro něj přímo do příslušného oddělení (vyzvedávající sourozenec musí být uveden v přihlášce)

 

- čip je přenosný pouze na výhradní zodpovědnost osoby, která je vlastníkem čipu

 

- při ztrátě čipu, kontaktujte co nedříve vychovatelku, Váš čip bude co nejdříve deaktivován, aby nedošlo k jeho zneužití

 

- pokud dojde k technické poruše čipového systému, použijte stávající zvonky