Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Úhrada za školní družinu 2019/2020

Platby: měsíční platba činí 250,- Kč

 

1. platba – do 20. 9. 2019     1250,- Kč (za září - leden) na účet školy

2. platba -  do 20. 1. 2020    1250,- Kč (za únor  - červen) na účet školy

 

Účet školy: 182-1422422339/0800

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např.5. 4. 2008 ve tvaru  050408)

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2019/2020.