Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Přihláška do zájmových kroužků

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020 budou začínat v týdnu

od 16. září.

Přihlášku žáci obdrží v prvních dnech školního roku a vyplněnou ji odevzdají

do 9. září. Kapacita je omezená a zařazení žáka do kroužku je nenárokové. 

Než přihlášku odevzdáte, poznačte si doma, do kterých kroužků Vaše dítě přihlašujete. Vychovatelkou budete co nejdříve vyrozumněni, do kterých kroužků bylo přijato.

Budeme se snažit, aby každé dítě bylo zapsáno alespoň

do jednoho zájmového kroužku.