Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Zaměstnanci 2017/2018

Vedení školy

 

Mgr. Alena Grajciarová

ředitelka školy, statutární orgán

alena.grajciarova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph. D. 

zástupkyně ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu

jaroslava.mullerova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Jahudková

zástupkyně ředitelky školy

lenka.jahudkova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučující 1. stupně

 

 

Mgr. Milena Černá

speciální pedagog

milena.cerna@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Hašpica

michaela.haspica@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Jurásková

petra.juraskova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Lorencová

jana.lorencova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marta Pelíšková

marta.peliskova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. , Bc. Kateřina Soukupová

katerina.soukupova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Stavinohová

lenka.stavinohova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ivan Susedík

ivan.susedik@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Sýkorová

hana.sykorova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavla Ševčíková

pavla.sevcikova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Olga Šuranská

olga.suranska@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Václavková

katerina.vaclavkova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tereza Vančíková

tereza.vancikova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ludmila Vařáková

ludmila.varakova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mgr. Alois Zimula

alois.zimula@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučující 2. stupně

 

Mgr. Pavla Blahušová

pavla.blahusova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ilona Hanáková

výchovná poradkyně

ilona.hanakova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Heryánová

jitka.heryanova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Ingr

martin.ingr@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Martina Kocháňová

martina.kochanova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

radka.neveceralova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Pištínková

pavlina.pistinkova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tereza Řezáčová

tereza.rezacova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Igor Šiška

igor.siska@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Simona Wunderle

simona.wunderle@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenti pedagoga

 


Bc. Libuše Kazíková

libuse.kazikova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Koňárková

lenka.konarkova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Maděrová

jana.maderova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Pavlíčková

petra.pavlickova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Řezáčová

alena.rezacova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina

 

Alena Cinková

 

alena.cinkova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Libuše Kazíková

libuse.kazikova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Helena Kožuchová

helena.kozuchova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Řezáčová

alena.rezacova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Kamila Švardalová

vedoucí vychovatelka

kamila.svardalova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Voglová

zuzana.voglova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna

 

Věra Kordulová

 vedoucí kuchařka

vera.kordulova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

Ivana Kubíková

ivana.kubikova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

 

Eva Kružíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobromila Pavlůsková

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Kozel Manová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Hujíčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úsek správních zaměstnanců

 

Lucie Kurtinová, DiS.

asistentka ředitelky školy 

lucie.kurtinova@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

Jiří Kordula

školník

jiri.kordula@zsmalse.cz

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Švardala

vrátný

 

 

 

 

 

 

 

 

Alois Kopřiva

uklízeč

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlasta Loučková

uklízečka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Mikulíková

uklízečka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Kurfürstová

 

 

 

 

 

 

 

Dohled

 

Lenka Kurfürstová

lenka.kurfurstova@zsmalse.cz