Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

15 Květen 2021

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU - 5. B, HOLEŠOV

 
     
Projek
tový den jsme začali všichni společně s průvodkyněmi na zámku v Holešově. Zde byly žákům předány mapky města a pracovní listy s křížovkami. Celý projektový den byl motivován hledáním pokladu, který žáci objeví a získají pouze po vyluštění všech tajenek.

 

     Start celé aktivity byl na náměstí, v centru města u sedmimetrového barokního mariánského sloupu. Po celé trase bylo deset zastavení u zajímavých objektů města Holešov. Žáci mohli krom předvedení práce s mapou a orientaci v terénu, sledovat různé architektonické slohy (renesance, baroko, klasicismus), poznávat umělecké předměty – sochy Bedřicha Smetany, sv. Jana Sarkandra, Františka Xavera Richtera, vitráže, zahrady. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavosti o obyvatelích Holešova jeho slavných rodácích i osobností, které zde pobývaly.

 

     Nejvíce žáky zaujalo vyprávění o židovském hřbitově, kde je nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1646. Spoustu informací jsme se z informačního panelu nemohli dozvědět, k tomu nám posloužila technika. Dohledávání informací za pomocí chytrých telefonů, překlady náhrobků z hebrejštiny do českého jazyka, byly vítanou aktivitou.

 

     Téma holocaustu nezapadlo mezi kreativním tvořením. Zároveň i téma rodiny, kořeny rodinných vztahů je aktuálním učivem. Zastávka u hvězdárny v zámecké zahradě byla i posledním úkolem k dořešení tajenky. Poklad byl objeven a vyzvednut na nádvoří zámku.

 

     Den se nám všem velice líbil a už se těšíme na další.

 

 

 

Mgr. Milena Černá