Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

17 Říjen 2019

Přírodovědný klokan

Přírodovědného klokana pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěže se v kategorii Kadet zúčastnilo celkem 59 žáků 8. a 9. ročníku.

Každý soutěžící mohl získat maximálně 120 bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Janota z IX. A, který získal 64 bodů. Druhé místo obsadila Veronika Kubíková z IX. A s počtem 62 bodů a třetí byl David Pavlenko z VIII. B s počtem 60 bodů.

 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová