Adaptační pobyt VI. A

Ve středu 8. září a ve čtvrtek 9. září jsme se zúčastnili tzv. adapťáku. Byl to dvoudenní pobyt zaměřený na zlepšení vztahů mezi žáky a předcházení patologických jevů v třídním kolektivu. 
Ráno jsme přišli do školy se spacákem a věcmi na dva dny. Přes den jsme měli aktivity podle instruktorů, kteří pro nás tento pobyt organizovali. Hráli jsme různé hry v týmech, ve dvojicích, jako celá třída. U toho jsme se hodně nasmáli a taky jsme byli venku, kde se běhalo a soutěžilo o sto šest. 
Svačinu a večeři jsme si připravili sami. Když se setmělo, zapálili jsme oheň, opekli špekáčky a první odvážlivci se vydali na stezku odvahy kolem školy. 
Spali jsme v tělocvičně, na žíněnkách. Pro všechny to bylo velké dobrodružství poznat školu jinak, v noci, po tmě. 
Druhý den nás vzbudilo zvonění v 6:45, šli jsme na snídani a pokračovali v zábavném a tvořivém programu. 
 
Děkujeme instruktorům Terce a Jožkovi, kteří se nás na tyto dva dny ujali a věnovali se našemu třídnímu kolektivu. Máme ještě kus cesty před sebou, ale společně jdeme správným směrem!
 
Za pedagogický dohled
 
Mgr. Martina Kocháňová, třídní učitelka 6. A
 
 
 
 
Žákovská knížka