5.A

TÝ (DEN) LASKAVOSTI

Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je ale nejvíce prospěšná nám samotným. Proto jsme se i my v pátých ročnících zapojili do kampaně   #jsemlaskavec.

S žáky jsme rozdělili projekt na dvě části. Nejprve jsme si povídali o tom, co je to být laskavý. Jak si můžeme navzájem dělat radost a co nás k tomu vede.

Každá třída plnila celý týden úkoly spojené s laskavostí – úklid třídy, okolí školy, pomoc kamarádům, kteří zůstali nemocní doma. Jedním z laskavých skutků bylo i zanesení laskomin do krmelce. Některé třídy společně pracovali na mandale laskavosti.

V konání laskavých skutků budeme určitě pokračovat, protože tak můžeme potěšit nejen spoustu lidí kolem sebe, ale také nás samotné.

Mgr. Milena Černá

Žákovská knížka